EHBO acute zorg aan kinderen


Algemene voorwaarden

 

 • Cursisten/deelnemers/kopers kunnen de  algemene voorwaarden en privacy statement op www.ehbokarin.nl lezen en gaan hiermee akkoord bij het invullen van het inschrijfformulier of bij het plaatsen van hun bestelling.
 • Op alle cursussen en producten die EHBO Karin verkoopt is geen BTW verplichting.
 • Voor de herhalingscursussen en workshops hoeft niet vooraf geleerd te worden, daarom wordt hiervoor geen lesmateriaal verstrekt door EHBO Karin.
 • Inschrijven voor een cursus  kan uitsluitend door middel van het invullen van online inschrijfformulier
 • De betaling dienst in bezit van EHBO Karin te zijn voor aanvang van de cursus, zonder betaling vooraf is deelname uitgesloten. De cursus/client dient het factuurnummer te vermelden bij de betaling.
 • Indien een cursus wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen, Corona maatregelen of door vele afmeldingen, en of ziekmeldingen geannuleerd of opgeschort wordt, is EHBO Karin in geen geval aansprakelijk voor consequenties of daaruit voorvloeiende kosten/gevolgen.
 • EHBO Karin is niet aansprakelijk voor het niet betalen door derden, toegezegde subsidies of vergoedingen op betalingen. De cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling. Een tijdige betaling is altijd voor aanvang van de cursus binnen op de rekening van EHBO Karin
 • EHBO Karin is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijke te stellen voor het kwijtraken van poststukken en of pakketten en is niet verplicht bij het kwijtraken in de post om nieuwe certificaten, pasjes of EHBO koffers/dozen te leveren of de helft van de kosten te dragen.
 • EHBO Karin is niet aansprakelijk voor enige schade die cursisten of hun werkgevers, vraagouders of gastouderbureaus mochten lijden door of tijdens deelname van de cursus. EHBO Karin is niet aansprakelijk bij schade of diefstal aan of van goederen van de cursist of andere cursisten.
 • Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn bij de cursussen of workshops.
 • Cursisten zijn verplicht zich te houden aan de Corona maatregelen zoals beschreven op www.ehbokarin.nl/maatregelen-bij-cursussen-ivm-corona/

 

Bij annuleren

 • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via email, minimaal 2 uur voor aanvang van de cursus.
 • Annuleren via derden is niet mogelijk en wordt niet geaccepteerd als geldige annulering.
 • Wanneer een cursist korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de cursus/workshop annuleert zullen er annulering- en administratiekosten in rekening gebracht worden van 25 euro .
 • Het is niet mogelijk uw betaling voor een cursus en bijbehorende artikelen zoals verzendkosten, EHBO pasje etc. retour te ontvangen.
 • Ook is het niet mogelijk om uw betaling voor een cursus om te zetten in goederen zoals EHBO koffers etc.
 • Bij annulering door ziekte is het toegestaan eenmaal en binnen 3 maanden, een nieuwe cursusdatum te kiezen, wordt er vaker een nieuwe cursusdatum gekozen/verzet dan zal EHBO Karin 7,50 euro administratiekosten in rekening brengen. Deze nieuwe cursusdatum vindt plaats binnen 3 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Daarna vervalt het recht op een nieuwe cursusdatum.
 • Het wegblijven van een cursusdatum, zonder afzegging/annulering zoals hierboven beschreven, vervalt het recht op deelname en het kiezen van een nieuwe cursusdatum.
 • Wordt de cursusdatum door EHBO Karin of Corona maatregelen geannuleerd wordt er z.s.m. een nieuwe cursusdatum of cursusmogelijkheid aangeboden. Wanneer een cursist niet binnen drie maanden reageert op de nieuwe voorgestelde cursusmogelijkheid/ datum vervalt de mogelijkheid tot cursus volgen.
 • En een EHBO cursus afgezegd moet worden door overmacht, in geval van ziekte van de instructeur of door het Corona virus en of Corona maatregelen,zal EHBO Karin nieuwe cursusdatums aanbieden, en niet de betaling terugstorten.

Annuleren cursus op locatie

 • Wanneer het minimum aantal cursisten niet bereikt wordt, is het mogelijk dat de cursus niet doorgaat of er een andere cursusdatum gekozen wordt. Het annuleren om deze reden of het verplaatsen van een cursusdatum om deze reden geeft de cursisten geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
 • De cursist geeft aan op het inschrijfformulier dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van EHBO Karin en daarmee akkoord gaat .
 • Wanneer een cursist zich voorafgaande aan de cursus misdraagt, medewerkers van EHBO Karin bedreigt of onheus bejegend mag de instructeur de cursist weigeren om deel te nemen aan de cursus.
 • Wanneer een cursist onder invloed van drugs of alcohol is mag hij of zij geweigerd en of weggestuurd worden bij een cursus. 
 • Wanneer een cursus geannuleerd moet worden i.v.m. Corona of de bijbehorende Corona regels/maatregelen, is EHBO Karin niet verplicht het betaalde cursusgeld retour te betalen aan de cursist of derden, maar zal er na de Corona tijd een nieuwe kans worden geboden om de praktijktraining te volgen en zal er een theorieles online worden aangeboden door EHBO Karin.
 • Deze algemene voorwaarden en privacy statement zijn vastgesteld op 10-03-2021 en zijn per direct van kracht en overheersten alle eerdere algemene voorwaarden van EHBO Karin en zijn inzichtelijk op www.ehbokarin.nl

 

Privacyverklaring

 • Welke gegevens verzamelt EHBO Karin: Namen, geboortedatums, geboorteplaatsen, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen.
 • Hoe verzamelt EHBO Karin deze gegevens: Via het online inschrijfformulier dat de cursist invult of mededeelt, via telefoon, e-mail of Whatsapp. Het wordt vervolgens bewaard in een beveiligde omgeving binnen Google Cloud.
 • Wie heeft er toegang tot deze gegevens: de eigenaar en eventuele medewerkers van EHBO Karin
 • Hoe lang bewaart EHBO Karin deze gegevens: tot dat een cursist zich uitschrijft, dan worden de gegevens uit het administratie systeem gewist en worden klanten niet meer benaderd.
 • Waarvoor heeft EHBO Karin de gegevens nodig: Om een certificaat aan te vragen bij Nikta, Oranje Kruis, om certificaten en of pasjes op te sturen, om EHBO koffers of andere aankopen op te kunnen sturen via post.
 • Facturen waarop gegevens van cursisten staan worden doorgegeven aan de boekhouder van EHBO Karin, deze worden gebruikt voor opgeven van de inkomstenbelasting.
 • Welke rechten hebben klanten van EHBO Karin: zie de Algemene voorwaarden op de website
 • Alle bedrijven waarmee EHBO Karin gegevens van cursisten deelt hebben verklaard dat zij hiermee omgaan zoals in de wet AVG beschreven staat. EHBO Karin houdt zich ook aan deze wet AVG.

HOE GEEFT EHBO KARIN ZO VEILIG MOGELIJK CURSUS IN DE CORONA TIJD:

   
 • Een cursist komt niet eerder dan 10 minuten en niet later dan de aanvangstijd van de cursus bij de cursusruimte aan.Indien een cursist meer dan 10 minuten na aanvang van de les aankomt, zal de instructeur de cursist de toegang weigeren.
 • Het maximaal aantal cursisten per cursus is teruggebracht naar 6 personen. Vanaf 1 september 2021 naar 10 personen. 

 • Er mogen geen mensen met de cursist meekomen in de cursusruimte/cursuslocatie, ook geen kinderen.
 • De cursist vult in de 24 uur voor de cursusdatum de online gezondheidscheck van EHBO Karin in. Zonder invullen van de gezondheidscheck is meedoen aan de cursus niet mogelijk.
 • Mensen met ziekteverschijnselen mogen niet aan de opleiding deelnemen.

 • Een cursist blijft thuis wanneer hij/zij hooikoorts klachten heeft, en of het Coronavirus heeft gehad en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld met een GGD labonderzoek. En wanneer hij/zij  in contact is geweest met iemand met het Coronavirus in de afgelopen 7 dagen terwijl hij of zij klachten had. De cursist annuleert minimaal 1 uur voor aanvang van de cursus via email.
 • Een cursist desinfecteert eerst de handen bij binnenkomst.
 • Wanneer een cursist kucht, hoest of niest doe hij/zij dit aan de binnenkant van zijn/haar elleboog.
 • Een cursist heeft een eigen werkplek, met minimaal 1.5 meter afstand tussen hem/haar en de volgende persoon.
 • Cursisten en de instructeur dragen bij binnenkomst een mondkapje.Eenmaal op de eigen cursusplek mag het mondkapje desgewenst af.
 • De cursusruimte is vooraf goed geventileerd, poppen en andere materialen die bij de cursus gebruikt worden zijn schoon gemaakt voor aanvang van de cursus.
 • Er wordt geen drinken verstrekt door EHBO Karin, een cursist kan tijdens de cursus meegebracht eten en of drinken nuttigen.
 • EHBO Karin behoudt zich te allen tijden het recht voor om een cursist toegang tot de cursusruimte te weigeren, of een cursus en of examen niet door te laten gaan als een cursist niet meewerkt aan de hierboven genoemde maatregelen.
 • Wanneer en cursist moet afmelden wegens Corona klachten kan hij of zij eenmaal voor een nieuwe cursusdatum kiezen.
 • Cursisten zijn verplicht zich te houden aan de Corona maatregelen zoals hier beschreven 
 • Er wordt EHBO cursus gegeven met in achtneming van het Corona protocol van het Oranje Kruis en de branchevereniging en het RIVM.
 • EHBO Karin houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.