Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden en privacy statement

EHBO Karin houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen
tijde te wijzigen.Cursisten/deelnemers/kopers worden op de hoogte gesteld van deze algemene voorwaarden en privacy statement via de website www.ehbokarin.nl en via een bijlage bij de bevestiging en e-mail en factuur.

Op alle cursussen en producten die EHBO Karin verkoopt is geen BTW verplichting.

Voor de herhalingscursussen en workshops hoeft niet vooraf geleerd te worden, daarom wordt hiervoor geen lesmateriaal verstrekt door EHBO Karin.

Het inschrijven voor een cursus kan gedaan worden zoals beschreven op https://www.ehbokarin.nl/hoe-werkt-het/

De betaling dient in bezit van EHBO Karin te zijn voor aanvang van de cursus, zonder betaling vooraf is deelname uitgesloten. De cursist/cliënt dient het factuurnummer te vermelden bij zijn/haar betaling.

Indien een workshop of cursus wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen of door vele afmeldingen c.q. ziekmeldingen geannuleerd of opgeschort word, is EHBO Karin in geen geval aansprakelijk voor consequenties of daaruit voortvloeiende kosten/gevolgen.

 EHBO Karin is niet aansprakelijk voor het niet betalen door derden, toegezegde subsidies of vergoedingen op betalingen. De cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling.

EHBO Karin is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijke te stellen voor het kwijtraken van poststukken en of pakketten en is niet verplicht bij het kwijtraken in de post om nieuwe certificaten, pasjes of EHBO koffers/dozen te leveren of de helft van de kosten te dragen.

 EHBO Karin is niet aansprakelijk voor enige schade die cursisten of hun werkgevers, vraagouders of gastouderbureaus mochten lijden door of tijdens deelname van de cursus. EHBO Karin is niet aansprakelijk bij schade of diefstal aan of van goederen van de cursist of andere cursisten.

Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn bij de cursussen of workshops.

Bij annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via e-mail adres info@ehbokarin.nl of tel 079 888 27 94
Annuleren via derden is niet mogelijk en wordt niet geaccepteerd als geldige annulering. Wanneer een cursist  korter dan 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop annuleert zullen er annulering- en administratiekosten in
rekening gebracht worden van 25 euro .

Het is niet mogelijk uw betaling voor een cursus en bijbehorende artikelen zoals verzendkosten, EHBO pasje etc. retour te ontvangen. Ook is het niet mogelijk om uw betaling voor een cursus om te zetten in goederen zoals EHBO koffers etc. Bij annulering door ziekte is het toegestaan eenmaal een nieuwe cursusdatum te kiezen. Deze nieuwe cursusdatum
vindt plaats binnen 3 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Daarna vervalt het recht op een nieuwe cursusdatum. Het wegblijven van een cursusdatum, zonder afzegging zoals hierboven genoemd, vervalt het recht op deelname en het kiezen van een nieuwe cursusdatum. Wordt de cursusdatum door EHBO Karin geannuleerd wordt er z.s.m. een nieuwe cursusdatum gepland.

Annuleren cursus op locatie

Wanneer het minimum aantal cursisten van 2 op de eigen cursuslocatie in Zoetermeer of 6 betalende cursisten op locatie elders in Nederland niet bereikt wordt, is het mogelijk dat de cursus niet doorgaat of er een andere cursusdatum gekozen wordt. Het annuleren om deze reden of het verplaatsen van een cursusdatum om deze reden geeft de cursisten geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

De cursist geeft aan op het inschrijfformulier dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van EHBO Karin en daarmee akkoord gaat Wanneer een cursist zich voorafgaande aan de cursus zich
misdraagt, medewerkers van EHBO Karin bedreigt of onheus bejegend mag de instructeur de cursist weigeren om deel te nemen aan de cursus.

Deze algemene voorwaarden en privacy statement zijn vastgesteld op 24-05-2017 en zijn per direct van kracht en overheersten alle eerdere algemene voorwaarden van EHBO Karin en zijn inzichtelijk op www.ehbokarin.nl

Privacyverklaring

Welke gegevens verzamelt EHBO Karin: Namen, geboortedatums, geboorteplaatsen, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen.

Hoe verzamelt EHBO Karin dezegegevens: Via het online inschrijfformulier dat de cursist invult of mededeelt
via telefoon of e-mail. Vervolgens wordt dit bewaard in het administratie systeem Group Office

Wie heeft er toegang tot deze gegevens: Alleen de eigenaar van EHBO Karin met eigen geheime inloggegevens.

Hoe lang bewaart EHBO Karin deze gegevens: tot dat een cursist zich uitschrijft, dan worden de gegevens uit het
administratie systeem gewist en worden klanten niet meer benaderd.

Waarvoor heeft EHBO Karin de gegevens nodig: Om een certificaat aan te vragen bij Nikta, Oranje Kruis, om certificaten en of pasjes op te sturen, om EHBO koffers of andere aankopen op te kunnen sturen via post. Facturen waarop gegevens van cursisten staan worden doorgegeven aan de boekhouder van EHBO Karin, deze worden gebruikt voor opgeven
van de inkomstenbelasting.

Welke rechten hebben klanten van EHBO Karin: zie de Algemene voorwaarden  op de website:

Alle bedrijven waarmee EHBO Karin gegevens van cursisten deelt hebben verklaard dat zij hiermee omgaan zoals in de
wet AVG beschreven staat. EHBO Karin houdt zich ook aan deze wet AVG.