Algemene voorwaarden & privacyverklaring

EHBO Karin is een eenmanszaak, KvK 27295184, BTW vermeld op factuur


 • EHBO Karin is bereikbaar via telefoon 079-8882794 en e-mail karinferdinandus@gmail.com
 • Cursisten/deelnemers/kopers kunnen de algemene voorwaarden en privacy statement op www.ehbokarin.nl lezen en gaan hiermee akkoord bij het invullen van het inschrijfformulier of bij het plaatsen van hun bestelling.
 • Op alle cursussen en producten die EHBO Karin verkoopt is geen BTW verplichting.
 • Voor de herhalingscursussen en workshops hoeft niet vooraf geleerd te worden, daarom wordt hiervoor geen lesmateriaal verstrekt door EHBO Karin.
 • Inschrijven voor een cursus kan uitsluitend door middel van het invullen van online inschrijfformulier
 • Van de cursisten wordt verwacht dat zij op tijd van huis vertrekken om tijdig bij de cursus aan te komen. Wanneer een cursist te laat bij de cursusruimte aankomt en de deur is gesloten, kan hij/zij niet meer meedoen.
 • De betaling dienst in bezit van EHBO Karin te zijn voor aanvang van de cursus, zonder betaling vooraf is deelname uitgesloten. De cursus/client dient het factuurnummer te vermelden bij de betaling.
 • Indien een cursus wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen, Corona maatregelen of door vele afmeldingen, en of ziekmeldingen geannuleerd of opgeschort wordt, is EHBO Karin in geen geval aansprakelijk voor consequenties of daaruit voorvloeiende kosten/gevolgen.
 • EHBO Karin is niet aansprakelijk voor het niet betalen door derden, toegezegde subsidies of vergoedingen op betalingen. De cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling. Een tijdige betaling is altijd voor aanvang van de cursus binnen op de rekening van EHBO Karin
 • EHBO Karin is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijke te stellen voor het kwijtraken van poststukken en of pakketten en is niet verplicht bij het kwijtraken in de post om nieuwe certificaten, pasjes of EHBO koffers/dozen te leveren of de helft van de kosten te dragen.
 • EHBO Karin is niet aansprakelijk voor enige schade die cursisten of hun werkgevers, vraagouders of gastouderbureaus mochten lijden door of tijdens deelname van de cursus. EHBO Karin is niet aansprakelijk bij schade of diefstal aan of van goederen van de cursist of andere cursisten.
 • Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn bij de cursussen of workshops.

Bij annuleren

 • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via email of Whatsapp, minimaal 2 uur voor aanvang van de cursus.
 • Annuleren via derden is niet mogelijk en wordt niet geaccepteerd als geldige annulering.
 • Wanneer een cursist korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de cursus/workshop annuleert zullen er annulering- en administratiekosten in rekening gebracht worden van 25 euro .
 • Het is niet mogelijk uw betaling voor een cursus en bijbehorende artikelen zoals verzendkosten, EHBO pasje etc. retour te ontvangen.
 • Ook is het niet mogelijk om uw betaling voor een cursus om te zetten in goederen zoals EHBO koffers etc.
 • Bij annulering door ziekte is het toegestaan eenmaal en binnen 3 maanden, een nieuwe cursusdatum te kiezen, wordt er vaker een nieuwe cursusdatum gekozen/verzet dan zal EHBO Karin 7,50 euro administratiekosten in rekening brengen. Deze nieuwe cursusdatum vindt plaats binnen 3 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Daarna vervalt het recht op een nieuwe cursusdatum.
 • Het wegblijven van een cursusdatum, zonder afzegging/annulering zoals hierboven beschreven, vervalt het recht op deelname en het kiezen van een nieuwe cursusdatum.
 • Wordt de cursusdatum door EHBO Karin of Corona maatregelen geannuleerd wordt er z.s.m. een nieuwe cursusdatum of cursusmogelijkheid aangeboden. Wanneer een cursist niet binnen drie maanden reageert op de nieuwe voorgestelde cursusmogelijkheid/ datum vervalt de mogelijkheid tot cursus volgen.
 • En een EHBO cursus afgezegd moet worden door overmacht, in geval van ziekte van de instructeur of door het Corona virus en of Corona maatregelen,zal EHBO Karin nieuwe cursusdatums aanbieden, en niet de betaling terugstorten.

Annuleren cursus op locatie

 • Wanneer het minimum aantal cursisten niet bereikt wordt, is het mogelijk dat de cursus niet doorgaat of er een andere cursusdatum gekozen wordt. Het annuleren om deze reden of het verplaatsen van een cursusdatum om deze reden geeft de cursisten geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
 • De cursist geeft aan op het inschrijfformulier dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van EHBO Karin en daarmee akkoord gaat .
 • Wanneer een cursist zich voorafgaande aan de cursus misdraagt, medewerkers van EHBO Karin bedreigt of onheus bejegend mag de instructeur de cursist weigeren om deel te nemen aan de cursus.
 • Wanneer een cursist onder invloed van drugs of alcohol is mag hij of zij geweigerd en of weggestuurd worden bij een cursus.
 • Wanneer een cursus geannuleerd moet worden i.v.m. Corona of de bijbehorende Corona regels/maatregelen, is EHBO Karin niet verplicht het betaalde cursusgeld retour te betalen aan de cursist of derden, maar zal er na de Corona tijd een nieuwe kans worden geboden om de praktijktraining te volgen en zal er een theorieles online worden aangeboden door EHBO Karin.
 • Wanneer een cursist deelname aan een cursus annulleert doet hij of zij dit niet via derden maar stuurt een email naar karinferdinandus@gmail.com
 • Deze algemene voorwaarden en privacy statement zijn vastgesteld op 15-10-2021 en zijn per direct van kracht en overheersten alle eerdere algemene voorwaarden van EHBO Karin en zijn inzichtelijk op www.ehbokarin.nl

Privacyverklaring

 • Welke gegevens verzamelt EHBO Karin: Namen, geboortedatums, geboorteplaatsen, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen.
 • Hoe verzamelt EHBO Karin deze gegevens: Via het online inschrijfformulier dat de cursist invult of mededeelt, via telefoon, e-mail of Whatsapp. Het wordt vervolgens bewaard in een beveiligde omgeving binnen Google Cloud.
 • Wie heeft er toegang tot deze gegevens: de eigenaar en eventuele medewerkers van EHBO Karin
 • Hoe lang bewaart EHBO Karin deze gegevens: tot dat een cursist zich uitschrijft, dan worden de gegevens uit het administratie systeem gewist en worden klanten niet meer benaderd.
 • Waarvoor heeft EHBO Karin de gegevens nodig: Om een certificaat aan te vragen bij Nikta, Oranje Kruis, om certificaten en of pasjes op te sturen, om EHBO koffers of andere aankopen op te kunnen sturen via post.
 • Facturen waarop gegevens van cursisten staan worden doorgegeven aan de boekhouder van EHBO Karin, deze worden gebruikt voor opgeven van de inkomstenbelasting.
 • Welke rechten hebben klanten van EHBO Karin: zie de Algemene voorwaarden op de website
 • Alle bedrijven waarmee EHBO Karin gegevens van cursisten deelt hebben verklaard dat zij hiermee omgaan zoals in de wet AVG beschreven staat. EHBO Karin houdt zich ook aan deze wet AVG.

Neem contact op 

Laat uw gegevens achter en wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.