Algemene voorwaarden van EHBO Karin

EHBO Karin houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Cursisten/deelnemers/kopers worden op de hoogte gesteld van deze algemene voorwaarden via de website www.ehbokarin.nl en via een bijlage bij de bevestigings e-mail en factuur.

Op alle cursussen en producten die EHBO Karin verkoopt is geen BTW verplichting.

Voor de herhalingscursussen en workshops hoeft niet vooraf geleerd te worden, daarom wordt hiervoor geen lesmateriaal verstrekt door EHBO Karin.

Het inschrijven voor een cursus
kan gedaan worden zoals beschreven op https://www.ehbokarin.nl/inschrijvenvoor-een-ehbo-cursus/www.ehbokarin.nl
De cursist ontvangt binnen 2 dagen na inschrijving een bevestiging van inschrijven tezamen met een factuur. De
betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn. Uw betaling dient in ons bezit te zijn voor aanvang van de cursus, zonder betaling vooraf is deelname uitgesloten. De cursist/cliënt dient het factuurnummer te vermelden bij zijn/haar betaling.

Indien een workshop of cursus wegens gebrek aan voldoende aanmeldingen of door vele afmeldingen c.q. ziekmeldingen geannuleerd of opgeschort word, is EHBO Karin in geen geval aansprakelijk voor consequenties of daaruit voortvloeiende kosten/gevolgen.

 EHBO Karin is niet aansprakelijk voor het niet betalen door derden, toegezegde subsidies of vergoedingen op betalingen. De cursist draagt de verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling.

EHBO Karin is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijke te stellen voor het kwijtraken van poststukken en of
pakketten en is niet verplicht bij het kwijtraken in de post om nieuwe certificaten, pasjes of EHBO koffers/dozen te leveren of de helft van de kosten te dragen.

 EHBO Karin is niet aansprakelijk voor enige schade die cursisten of hun werkgevers,vraagouders of gastouderbureaus mochten lijden door of tijdens deelname van de cursus. EHBO Karin is niet aansprakelijk bij schade of diefstal aan of van goederen van de cursist of andere cursisten.

Het is niet toegestaan dat niet-cursisten aanwezig zijn bij de cursussen of workshops. EHBO Karin behandeld persoonlijke gegevens van cursisten zorgvuldig en vertrouwelijk en verstrekt deze,behalve aan het gastouderbureau of Nikta, niet aan derden.


Bij annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via e-mail adres info@ehbokarin.nl of Whatsapp 0619436462. Annuleren via derden is niet mogelijk en wordt niet geaccepteerd als geldige annulering. Wanneer een cursist  korter dan 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop annuleert zullen er annulering- en administratiekosten in rekening gebracht worden van 25 euro .

 Het is niet mogelijk uw betaling voor een cursus en bijbehorende artikelen zoals verzendkosten, EHBO pasje etc. retour te ontvangen. Ook is het niet mogelijk om uw betaling voor een cursus om te zetten in goederen zoals EHBO koffers etc. Bij annulering door ziekte is het toegestaan eenmaal een nieuwe cursusdatum te kiezen. Deze nieuwe cursusdatum
vindt plaats binnen 3 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum. Daarna vervalt het recht op een nieuwe cursusdatum. Het wegblijven van een cursusdatum, zonder afzegging zoals hierboven genoemd, vervalt het recht op deelname en het kiezen van een nieuwe cursusdatum. Wordt de cursusdatum door EHBO Karin geannuleerd
wordt er z.s.m. een nieuwe cursusdatum gepland.


Annuleren cursus op locatie

Wanneer het minimum aantal cursisten van 2 op de eigen cursuslocatie in Zoetermeer of 6 betalende
cursisten op locatie elders in Nederland niet bereikt wordt, is het mogelijk dat de cursus niet doorgaat of er een andere cursusdatum gekozen wordt. Het annuleren om deze reden of het verplaatsen van een cursusdatum om deze reden
geeft de cursisten geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

De cursist geeft aan op het inschrijfformulier dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van EHBO Karin en daarmee akkoord gaat Wanneer een cursist zich voorafgaande aan de cursus zich misdraagt, medewerkers van EHBO Karin bedreigt of onheus bejegend mag de instructeur de cursist weigeren om deel te nemen aan de cursus.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 05-12-2017 en zijn per direct van kracht en overheersten alle
eerdere algemene voorwaarden van EHBO Karin en zijn inzichtelijk op www.ehbokarin.nl


Contact

Tel 079 8882794

E-mail:info@ehbokarin.nl

Welkom

leeg


Enquête

In welke maanden ga je op zomervakantie?

Mei 0 0%
Juni 0 0%
Augustus 1 50%
September 1 50%
Oktober 0 0%

Totaal stemmen: 2